ΜETAΛΛΑΞΗ P53

Ανίχνευση φορέων σε οικογένειες στις οποίες η μετάλλαξη είναι γνωστή.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

Περιφερικό αίμα (2,5cc–5cc) μέσα σε φιαλίδιο γενικής αίματος–EDTA.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

3–5 ημέρες.

 

Επίκτητος καρκίνος – Φαρμακογενετική