ΦΟΡΤΙΟ DNA

Το ελεύθερο DNA που κυκλοφορεί στον ορό του αίματος, ως αποτέλεσμα της απόπτωσης των κυττάρων, είναι μικρό σε φυσιολογικά άτομα, αλλά ανιχνεύεται σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε ασθενείς με καρκίνο. Πρόσφατες μελέτες έχουν συνδέσει την συγκέντρωση αυτή με την πρόοδο και την πρόγνωση της ασθένειας.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

Περιφερικό αίμα (2,5cc–5cc) μέσα σε φιαλίδιο ορού ή πλάσματος.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

3–5 ημέρες.

 

Επίκτητος καρκίνος – Φαρμακογενετική