ΖΕΥΓΟΣ

 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΖΕΥΓΟΣ)
 • SCREENING ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΖΕΥΓΟΣ)
 • ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)
 • ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΔF508 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HLA ANTIΓΟΝΩΝ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΗLA DQA)

ΑΝΔΡΕΣ

 • SCREENING ΥΠΟΓΟΝΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΟΣ (ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ, ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ, –ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ)
 • FISH ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • AΠΟΠΤΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΠΗΤΟΙΟΥΣ (HSV 1,2, HΗV 6,7, CMV, EBV) – 5 ΕΡΠΗΤΟΙΟΙ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΠΗΤΟΙΟΥΣ (HSV 1,2, CMV ) – 3 ΕΡΠΗΤΟΙΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ– ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΑΖΙ ( V Leiden –FV, ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210/ΠΡΟΘΡΟΜ, MTHFR 677)
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΑΖΙ (V Leiden –FV, ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210/ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ, MTHFR 677, MHTFR Α1298C, FV R2(H1299), ApoB (Απολιποπρωτεϊνη B),ΡΑΙ–1 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ 4G/5G, Apo E(Απολιποπρωτεϊνη E), ACE–D/I ME PCR, HPA1(1a/1b), FXIII(V34L), β–ινωδογόνο)
 • GP1A
 • CETP
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΑ)
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΑ, ΤΟΧΟ, HSV 1,2, HHV 6,7, CMV, EBV)

ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ:

 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΥ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ (ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΑ, ΤΟΧΟ, HSV 1,2, HΗV 6,7, CMV, EBV )
 • FISH ANIXNΕΥΣΗ YΠΟΤΕΛΟΜΕΡΙΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
 • Β ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ –ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 • ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ –ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • PGD ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ME FISH (3 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ)
 • PGD ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ME FISH (2 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ)
 • PGS ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΩΝ ME FISH
 • PGD MΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
 • PGD MΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ KAI ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (HLA)
 • PGD ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ
 • PGD DUCHENNE/BECKER ΜΥΙΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ
 • PGD ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ
 • PGD ΝΩΤΙΑΪΑΣ ΜΥΪΚΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑΣ (SMA)
 • PGD ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΑRFAN
 • PGD RET (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΥΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 2 –MEN2)
 • PGD APC (ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ)
 • PGD ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ
 • PGD ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ ΙMPERFECTA
 • PGD ΓΙΑ HLA ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
 • PGD ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚOY ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ