ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ (CLL)

Καρυότυπος μυελού και περιφερικού αίματος.

 Για μυελό των οστών:

Μέθοδος:

Ταινίες G.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

1–2ml μυελού των οστών αν πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml αν πρόκειται για παιδί) τοποθετούνται μέσα στο ειδικό μπουκαλάκι με υλικό μεταφοράς που παρέχεται από το εργαστήριό μας. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηπαρινισμένο φιαλίδιο.

Aποστολή:

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την παραλαβή του από το Κέντρο μας εντός 6 ωρών.

Xρόνος απάντησης:

7 ημέρες / για επείγοντα: 3 ημέρες.

 Για περιφερικό αίμα:

Μέθοδος:

Ταινίες G.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

5ml περιφερικού αίματος αν πρόκειται για ενήλικα (ή 2ml αν πρόκειται για παιδί) τοποθετούνται σε ηπαρινισμένο φιαλίδιο.

Aποστολή:

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο μέχρι την παραλαβή του από το Κέντρο μας εντός 6 ωρών.

Xρόνος απάντησης:

7 ημέρες.

Με τεχνικές μοριακής κυτταρογενετικής μελετώνται:

  • FISH για ανίχνευση τρισωμίας 12
  • FISH για ανίχνευση. της έλλειψης στο χρωμόσωμα 11,del(11q) γονίδιο ATM
  • FISH για ανίχνευση της έλλειψης στο χρωμόσωμα 17, del(17p) γονίδιο p53
  • FISH για ανίχνευση της έλλειψης στο χρωμόσωμα 13,del(13q14.3)
  • FISH για ανίχνευση της μετάθεσης t(11;14) IGH/CCND1
  • FISH για ανίχνευση ανακατάταξης του γονιδίου CCND1 (11q13) κατόπιν παραγγελίας
  • FISH για ανίχνευση της έλλειψης στο χρωμόσωμα 6,del(6q) γονίδιο

 

 

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ (FISH)

Με τεχνικές κλασσικής κυτταρογενετικής, μοριακής κυτταρογενετικής (FISH) και μοριακής βιολογίας μελετώνται όλες οι παρακάτω χρωμοσωμικές ανακατατάξεις που αφορούν αιματολογικές νεοπλασίες και χρόνιες αιματολογικές παθήσεις.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Με τεχνικές Μοριακής Βιολογίας πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις: