ΠΑΡΑΓΩΝ V Leiden • ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210 ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ • ΠΑΡΑΓΩΝ MTHFR 677

Διεθνείς μελέτες δείχνουν μια συσχέτιση των πολυμορφισμών G1691A και H1299R του παράγοντα V (Leiden), C677T και Α1298C της μεθυλεντετραυδροφολικής ρεδουκτάσης (MΤΗFR) και G20210A της προθρομβίνης με την προδιάθεση στη φλεβική θρόμβωση, και σε καθ’ έξιν αποβολές.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc).

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

3–5 ημέρες.

 

Παράγοντες προδιάθεσης θρομβοφιλίας και καρδειαγγειακών νοσημάτων