Πάντα στην αιχμή της έρευνας, της τεχνολογίας και της επιστήμης.

Image Description

Το ΆλφαLab δηµιουργήθηκε µε ένα όραµα το οποίο συνεχίζει να υπηρετεί µε συνέπεια έως σήµερα.

Με υπευθυνότητα και ευαισθησία απέναντι στους ασθενείς, τους γονείς, το παιδί, την οικογένεια αλλά και βαθιά αγάπη για τους επιστηµονικούς τοµείς της Γενετικής και της Μοριακής Βιολογίας, το ΆλφαLab έχει ταχθεί στο να παρέχει υπηρεσίες κλινικής Εργαστηριακής Γενετικής κορυφαίου επιπέδου, αξιόπιστες, σύγχρονες και εφάµιλλες των εξετάσεων που γίνονται σε µεγάλα ευρωπαϊκά και αµερικανικά εργαστήρια. Ταυτόχρονα, φροντίζει να συµµετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, ώστε να αναπτύσσει και να εφαρµόζει συνέχεια νέες µεθοδολογίες και νέα πρωτοποριακά πρωτόκολλα προς όφελος όλης της κοινωνίας.

Επενδύοντας σε αυτές τις αρχές και στο υψηλό αίσθηµα ευθύνης, το ΆλφαLab διασφαλίζει τη δυναµική παρουσία και ανάπτυξή του στο χώρο της Γενετικής και της Μοριακής Βιολογίας έχοντας θέσει ως πρώτο και κύριο στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στο χώρο της έρευνας και της διάγνωσης.