ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΚΥΗΣΕΩΣ

Σε κάθε δίδυμη κύηση εμβρύων ιδίου φύλου θεωρείται απαραίτητος ο προσδιορισμός του γονοτύπου των εμβρύων με μοριακές τεχνικές, ώστε να αποκλεισθεί η πιθανότητα προγεννητικού ελέγχου μόνο του ενός από τα δύο δίδυμα. Σημειώνεται ότι μόνο τα μονογενή ή μονοζυγωτικά δίδυμα είναι γονοτυπικά όμοια.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

αμνιακό υγρό και χοριακές λάχνες.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

1–3 ημέρες.

 

Γενετικά νοσήματα – Γενετικές αναλύσεις