ΣΠΑΝΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Για κάθε σπάνιο γενετικό νόσημα που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο το Κέντρο μας επικοινωνεί με εξειδικευμένα εργαστήρια στο εξωτερικό και συνεργάζεται μαζί τους για την ανάλυση του κάθε δείγματος.
Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο μας.

 

Γενετικά νοσήματα – Γενετικές αναλύσεις