Το πάθος μας για τον επιστημονικό μας τομέα και η κοινωνική μας ευαισθησία, στην πράξη.

Image Description

Το ΆλφαLab, στο πλαίσιο του υψηλού επιστημονικού κύρους που απολαμβάνει εντός και εκτός συνόρων, συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης από κοινού με μεγάλες ερευνητικές μονάδες που ανήκουν σε δημόσια, πανεπιστημιακά και ιδιωτικά ιδρύματα, τόσο από την Ελλάδα όσο και από ολόκληρη την Ευρώπη. Επιπλέον, η επιστημονική δραστηριότητα του Κέντρου περιλαμβάνει ανακοινώσεις και ομιλίες σε συνέδρια στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο, καθώς και δημοσιεύσεις σε έγκυρα ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά.

Παράλληλα, και λόγω της ανεπτυγμένης κοινωνικής ευαισθητοποίησής του και της διάθεσης για προσφορά στην επιστήμη και τους νέους επιστήμονες, το ΆλφαLab δρα και ως Εκπαιδευτικό Κέντρο. Το Κέντρο φιλοξενεί φοιτητές από τα Πανεπιστήμια όλης της Ελλάδας στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού φοιτητών (π.χ. προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ), καθώς και φοιτητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα, ορισμένοι από τους οποίους επιθυμούν να εκπαιδευτούν στον χώρο της Εργαστηριακής Γενετικής. Επίσης, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις φοιτητών που εκπονούν στο Κέντρο και σε συνεργασία με αναγνωρισμένες πανεπιστημιακές μονάδες τη διπλωματική ή τη διδακτορική τους διατριβή.