ΠΑΡΒΟΙΟΣ 19

Ο ιός αυτός παρουσιάζει ένα εξάνθημα στα παιδιά. Μεταδίδεται μέσω του αέρα. Είναι πολύ επικίνδυνος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες μεταξύ αυτών και εμβρυϊκό ίδρωπα.

Μέθοδος:

PCR

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος, πτύελα, βρογχικό έκπλυμα, ούρα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αμνιακό υγρό.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

2–4 ημέρες.

Μοριακή Μικροβιολογία – Ιολογία