ΠΑΡΑΓΩΝ ApoE (Aπολιποπρωτείνη Ε)

Tο αλληλόμορφο Ε4 του γονιδίου ApoE (χαμηλότερα επίπεδα ApoE στο πλάσμα) σχετίζονται με αύξηση της LDL χοληστερόλης. Το αλληλόμορφο Ε2 του γονιδίου ApoE ιδίως σε ομόζυγη παρουσία συνδέεται με αύξηση επιπέδων ApoE στο πλάσμα, η οποία συχνά προκαλεί υπερλιπιδαιμία.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc).

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

3–5 ημέρες.

 

Παράγοντες προδιάθεσης θρομβοφιλίας και καρδειαγγειακών νοσημάτων