Η αφοσίωση στην επιστήµη συναντά την ευαισθησία και την υπευθυνότητα.

Image Description

Το ΆλφαLab είναι στελεχωμένο µε άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, µε πτυχία, µμεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα από διεθνώς αναγνωρισμένα και εξειδικευμένα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Όλο το προσωπικό του εργαστηρίου εκπαιδεύεται συνεχώς στο χώρο της Γενετικής και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία, τόσο ερευνητική όσο και διαγνωστική. Όλοι τους διακρίνονται για την ευαισθησία, το ήθος και το πραγματικό ενδιαφέρον για την επιστήµη τους. Αποτελούν µία οµάδα που λειτουργεί έχοντας πάντα τη διάθεση να µελετήσει, να ενηµερωθεί, να αναπτύξει και να ενσωµατώσει καινούργιες µεθόδους, πάντα µε στόχο τη συνεχή πρόοδο και την καλύτερη και πιο αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών.
Η συμμετοχή των ανθρώπων του ΆλφαLab σε συνέδρια και παρουσιάσεις και η παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, είναι πάντοτε δυναµική. Παράλληλα, ο επιστηµονικός διευθυντής του εργαστηρίου εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνή συνέδρια Γενετικής, επιτροπές Γενετικής και σε επιτροπές ποιοτικού ελέγχου.