ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: (ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΑ)
  • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: (ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΑ, HSV 1,2, HHV 6,7, CMV, EBV)
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΠΗΤΟΙΟΥΣ: (HSV 1,2, HSV 6,7, CMV, EBV) – 5 ΕΡΠΗΤΟΙΟΙ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΠΗΤΟΙΟΥΣ: (HSV 1,2, CMV ) – 3 ΕΡΠΗΤΟΙΟΙ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕ: (ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΑ, ΤΟΧΟ, HSV 1,2, HSV 6,7, CMV, EBV)
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ: (V Leiden –FV, ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210/ΠΡΟΘΡΟΜ, MTHFR 677)
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ: (V Leiden –FV, ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210/ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ, MTHFR 677, MHTFR Α1298C, FV R2(H1299), ApoB (Απολιποπρωτεΐνη B), ΡΑΙ–1 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ 4G/5G, Apo E (Απολιποπρωτεΐνη E), ACE–D/I HPA1 (1a/1b), FXIII (V34L), β–ινωδογόνο)
  • SCREENING ΥΠΟΓΟΝΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΟΣ: (ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ, ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ)