ΓΟΝΙΔΙΟ ΜΥΗ (SEQUENCING ΤΩΝ ΕΞΩΝΙΩΝ 7/13)

Το γονίδιο ΜΥΗ (MutY human homologue), ανακαλύφθηκε πρόσφατα και θεωρείται ότι ευθύνεται για το 1,4% όλων των περιπτώσεων αδενωματώδους πολυποδίασης και για περίπου 20% των περιπτώσεων αδενωματώδους πολυποδίασης χωρίς μετάλλαξη στο APC. Το γονίδιο MYH κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που εμπλέκεται στην επιδιόρθωση των οξειδωτικών βλαβών του DNA. Κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc).

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

7 ημέρες.

 

Οικογενής καρκίνος