ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)

Μοριακή ανάλυση ινοκυστικής νόσου. Ανίχνευση όλων των μεταλλάξεων στο γονίδιο CFTR σε φορείς ή πάσχοντες με καθορισμό της πρωτοταγούς δομής του DNA (sequencing).

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc).

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

20–30 ημέρες.

 

Γενετικά νοσήματα – Γενετικές αναλύσεις