ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Υ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΙΣ)

Μοριακή ανάλυση του Υ χρωμοσώματος (μικροελλείψεις στα γονίδια σπερματογένεσης και καθορισμού του φύλου) σε άντρες με προβλήματα γονιμότητας. Έχει αποδειχθεί ότι ελλείψεις στα γονίδια της σπερματογένεσης στην περιοχή AZF του μεγάλου βραχίονα του χρωμοσώματος Υ σχετίζονται με ολιγοασθενοσπερμία ή αζωοσπερμία.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

Περιφερικό αίμα(2,5cc–5cc) μέσα σε φιαλίδιο γενικής αίματος–EDTA.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

1–5 ημέρες.

 

Γενετικά νοσήματα – Γενετικές αναλύσεις