ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ (M S I)

Ο κληρονομικός καρκίνος του ορθού που δε σχετίζεται με πολυποδίαση παρατηρείται συνήθως σε ασθενείς νεότερους των 45 ετών και καταλήγει στην ανάπτυξη όγκων σε μια πλειάδα ιστών, όπως το κόλον, το ορθό, το ενδομήτριο, το στομάχι, τις ωοθήκες, τον εγκέφαλο και το δέρμα. Χαρακτηριστικό γενετικό εύρημα των όγκων αυτού του τύπου είναι η λεγόμενη μικροδορυφορική αστάθεια. Οι μικροδορυφόροι είναι βραχείες επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA και η μικροδορυφορική αστάθεια προκύπτει όταν μεταλλάξεις στα γονίδια τα υπεύθυνα για την επισκευή του DNA προκαλούν μεταβολές στο μήκος τους. Το 15% των όγκων του παχέος εντέρου φέρει μικροδορυφορική αστάθεια.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc).

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

3–5 ημέρες.

 

Οικογενής καρκίνος