ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΜΙΞΗΣ

Σε οποιοδήποτε εμβρυικό δείγμα υπάρχει υποψία μητρικής πρόσμιξης, ώστε να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc) από τη μητέρα και αμνιακό υγρό, χοριακές λάχνες, εμβρυικό αίμα ή εμβρυικά κατάλοιπα (ιστός).

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

1–3 ημέρες.

 

Γενετικά νοσήματα – Γενετικές αναλύσεις