ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟY BRCA1

Ανίχνευση φορέων σε οικογένειες στις οποίες η μετάλλαξη είναι γνωστή.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc).

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

3–5 ημέρες.

 

Οικογενής καρκίνος