ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ Β’ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Ανίχνευση συγκεκριμένης μετάλλαξης του γονιδίου της β σφαιρίνης. Συνήθως συστήνεται στην αποκάλυψη φορέων σε μία οικογένεια όπου η μετάλλαξη είναι γνωστή.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc).

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

1–3 ημέρες.

 

Γενετικά νοσήματα – Γενετικές αναλύσεις