ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΟΙΟΣ (CMV) ΠΟΙΟΤΙΚΟ

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο από τους ανθρώπινους ερπητοϊούς. Ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV) θεωρείται ένα παράσιτο με αυξημένη βιολογική προσαρμογή. Αποτελεί την πιο κοινή αιτία προγεννητικής και περιγεννετικής ιογενούς λοίμωξης.

Μέθοδος:

PCR

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος, αμνιακό υγρό, πτύελα, βρογχικό έκπλυμα, ούρα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

1–3 ημέρες.

Μοριακή Μικροβιολογία – Ιολογία