ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΥ

Πρόκειται για την ανάλυση χρωμοσωμάτων σε κύτταρα από ιστό αποβληθέντος εμβρύου. Είναι η εξέταση που γίνεται μετά από αποβολή ή όταν υπάρχει έμβρυο με υπερηχογραφικά ευρήματα, αφού πάνω από το 80% των αποβολών του 1ου τριμήνου και το 20% των αποβολών του 2ου τριμήνου οφείλονται σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Μέθοδος:

Ταινίες G.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

Για τα δείγματα παλίνδρομων κυήσεων 1ου τριμήνου, τα δείγματα θα μπαίνουν μέσα σε φιαλίδιο με υλικό μεταφοράς τα οποία προμηθεύεστε από το Κέντρο μας (το σωληνάριο με το υλικό μεταφοράς διατηρείται στους 4°C και πάνω σε αυτό αναγράφεται ημερομηνία λήξεως, πέραν της οποίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και επικοινωνείτε με το Κέντρο μας για την αποστολή νέων φιαλιδίων) και θα συνοδεύεται με αίμα μητέρας (φιαλίδιο γενικής αίματος EDTA). Για τα δείγματα 2ου και 3ου τριμήνου, απαραίτητη βιοψία δέρματος με αποστειρωμένο νυστέρι, από το μπράτσο ή και τον μηρό του εμβρύου, το οποίο θα μπαίνει σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη άδειο χωρίς υγρό και χημικό.

Aποστολή:

Το δείγμα διατηρείται στους 2-8°C και πρέπει να αποστέλλεται στο Κέντρο εντός 24 ωρών από την λήψη του δείγματος.

Xρόνος απάντησης:

30 ημέρες.

Κυτταρογενετική – Μοριακή κυτταρογενετική