ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Ανίχνευση χρωμοσωματικών ανωμαλιών σε δείγμα μυελού των οστών σε περιπτώσεις αιματολογικών κακοηθειών και χρόνιων αιματολογικών νόσων.

Μέθοδος:

Ταινίες G.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

1–2ml μυελού των οστών αν πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml αν πρόκειται για παιδί) τοποθετούνται μέσα στο ειδικό μπουκαλάκι μεταφοράς (τύπου universal αποστειρωμένα)που παρέχεται από το εργαστήριό μας. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηπαρινισμένο φιαλίδιο.

Aποστολή:

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την παραλαβή του από το εργαστήριο μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του δείγματος.

Xρόνος απάντησης:

7 ημέρες

Κυτταρογενετική – Μοριακή κυτταρογενετική