ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

  • GP1a
  • CETP
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ– ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΑΖΙ ( V Leiden –FV, ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210/ΠΡΟΘΡΟΜ, MTHFR 677)
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΑΖΙ (V Leiden –FV, ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210/ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ, MTHFR 677, MHTFR Α1298C, FV R2(H1299), ApoB (Απολιποπρωτεϊνη B),ΡΑΙ–1 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ 4G/5G, Apo E(Απολιποπρωτεϊνη E), ACE–D/I ME PCR, HPA1(1a/1b), FXIII(V34L), β–ινωδογόνο)