ΙΟΣ POLYOMA ΒΚ

Ο ιός Polyoma ΒΚ συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Προκαλεί νεφροπάθεια σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού και μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη μοσχεύματος. Προκαλεί κυστίτιδες σε παιδιά. Μεταδίδεται πιθανώς από τον αέρα.

Μέθοδος:

PCR

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος, πτύελα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ούρα, ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, δείγμα βιοψίας.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

2–4 ημέρες.

Μοριακή Μικροβιολογία – Ιολογία