ΙΟΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C (HCV) ΠOΙOTIKO

Η ηπατίτιδα C χαρακτηρίζεται από ήπια νόσηση, σε σημαντικό ποσοστό μεταπίπτει σε χρονιότητα, ενώ μπορεί να προκαλέσει και σοβαρές επιπλοκές όπως κίρρωση και καρκίνο. Μεταδίδεται μέσω του αίματος και παραγώγων με κύρια οδό όμως τις μεταγγίσεις.

Μέθοδος:

PCR πραγματικού χρόνου (Real Time PCR)

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος, ορός, πλάσμα.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο (εντός 24ωρών).

Xρόνος απάντησης:

1–3 ημέρες.

Μοριακή Μικροβιολογία – Ιολογία