ΙΟΣ ΤΟΥ HIV1 ΠΟΙΟΤΙΚΟ – ΠΟΣΟΤΙΚΟ

Ο HIV, ο ιός της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας που προκαλεί την νόσο AIDS (σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας), ανήκει στην κατηγορία των ρετροϊών και μεταδίδεται κυρίως μέσω σεξουαλικής επαφής και παραγώγων του αίματος. Υπάρχουν 2 τύποι HIV1 (ο πιο κοινός) και 2.

Μέθοδος:

PCR πραγματικού χρόνου (Real Time PCR)

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος, ορός, πλάσμα.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο (εντός 24ωρών).

Xρόνος απάντησης:

1–3 ημέρες.

Μοριακή Μικροβιολογία – Ιολογία