ΙΟΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ

Η ερυθρά είναι ήπια λοιμώδης εξανθηματική νόσος. Οι ασυμπτωματικές μορφές της νόσου είναι διπλάσιες από τις συμπτωματικές με αποτέλεσμα το 10–20% των εφήβων να έχουν αντισώματα χωρίς να γνωρίζουν εάν έχουν νοσήσει. Σοβαρότατο όμως πρόβλημα προκαλεί η λοίμωξη κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης, καθώς μπορεί να προκληθούν σοβαρές συγγενείς ανωμαλίες στο έμβρυο.

Μέθοδος:

PCR πραγματικού χρόνου (Real Time PCR).

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc) καθώς και αμνιακό υγρό.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο. (εντός 24 ωρών).

Xρόνος απάντησης:

2–4 ημέρες.

Μοριακή Μικροβιολογία – Ιολογία