ΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ (HSV 1,2)

Υπάρχουν δύο τύποι του ιού, ο επιχείλιος (HSV1) και των γεννητικών οργάνων (HSV2) οι οποίοι εισέρχονται στον οργανισμό μέσω των βλεννογόνων ή εκδορών του δέρματος. Η αρχική λοίμωξη μπορεί να μη γίνει αντιληπτή και η βαρύτητά της ποικίλλει. Τα στόμα και τα χείλη αποτελούν συνήθεις περιοχές λοίμωξης και μετάδοσης του HSV–1, ενώ ο HSV–2 μεταδίδεται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή και ευθύνεται για τις περισσότερες εντοπίσεις στο κάτω ήμισυ του σώματος. Μπορεί να επιμολυνθεί το έμβρυο κατά την διάρκεια του τοκετού με σοβαρές επιπλοκές (εγκεφαλίτιδα κλπ).

Μέθοδος:

PCR

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

ΕΝΥ, δείγμα βιοψίας, κολποτραχηλικό επίχρισμα, βρογχικό έκπλυμα, EDTA γενική αίματος.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

1–3 ημέρες.

Μοριακή Μικροβιολογία – Ιολογία