ΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ 8 (HHV–8)

Ο Έρπης 8 προκαλεί σάρκωμα Kaposi. Επιπροσθέτως, ο ιός σχετίζεται με ορισμένα Β λεμφώματα και την νόσο Castleman. Και τα 3 νοσήματα εμφανίζονται συνήθως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, ειδικά σε ασθενείς φορείς του HIV.

Μέθοδος:

PCR

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

Για ανάλυση σε δείγμα σπέρματος: το δείγμα αποστέλλεται σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη.
Για ανάλυση σε δείγμα κολποτραχηλικού επιχρίσματος: σε φιαλίδιο Universal βάζετε 5ml. φυσιολογικό ορό, με ένα βουρτσάκι παίρνετε δείγμα (όπως Pap–test).

Επίσης αποστέλλονται προς ανάλυση παραφινοποιημένοι ιστοί και άλλα βιολογικά δείγματα.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

1–3 ημέρες.

Μοριακή Μικροβιολογία – Ιολογία