ΙΟΣ EPSTEIN BARR (EBV)

Ανήκει στην κατηγορία των ερπητοιών. Προκαλεί λοιμώδη μονοπυρήνωση. Σπάνια οδηγεί σε λεμφοβλαστικά σύνδρομα ή σε ρινοφαρυγγική κακοήθεια.

Μέθοδος:

PCR

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, βιοψία,σπέρμα και άλλα βιολογικά δείγματα.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

1–3 ημέρες

Μοριακή Μικροβιολογία – Ιολογία