ΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ (ΗPV) – TYΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ο HPV (Human papilloma virus, ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων) είναι ένας ιός που μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνους μεμβράνες. Όλοι οι τύποι του HPV μεταδίδονται μέσω δερματικής και σεξουαλικής επαφής και μολύνουν την περιοχή των γεννητικών οργάνων. Είναι η βασική αιτία καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Μέθοδος:

PCR

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

Τραχηλικό επίχρισμα, το οποίο λαμβάνεται με αποστειρωμένο βουρτσάκι και τοποθετείται σε στείρο σωληνάριο το οποίο περιέχει φυσιολογικό ορό ή PBS (παρέχεται και από το εργαστήριο, thin prep, δείγμα βιοψίας, τομές παραφίνης(3*20μm).

Οδηγίες λήψης διεγμάτων για ιό HPV PAPILLOMA:
Λήψη: Η λήψη του κολποτραχηλικού επιχρίσματος συνιστάται να γίνεται στο 2ο δεκαπενθήμερο του εμμήνου κύκλου της γυναίκας και όχι τις ημέρες της ωορρηξίας. Η λήψη κολποτραχηλικού επιχρίσματος γίνεται όταν δεν έχει προηγηθεί τον προηγούμενο μήνα λήψη PAP τεστ. Εφ’ όσον επιθυμείται να γίνει και PAP τεστ συγχρόνως σας ενημερώνουμε ότι αυτό είναι δυνατόν όταν η λήψη γίνει σε Thin Prep οπότε από το ίδιο δείγμα μπορεί να γίνει και η ανίχνευση και τυποποίηση του ιού. Στην περίπτωση αυτή παρακαλείσθε να ζητήσετε από το κυτταρολογικό με το οποίο συνεργάζεστε να υποθηκεύσουν το δείγμα αυτό και τηλεφωνήστε στο Κέντρο να ενημερώσετε σχετικά. Σε βιοψίες τραχήλου σας ενημερώνουμε ότι η χρήση οξικού και άλλων ουσιών μπορεί να μειώσει την ευαισθησία της μεθόδου και να υπάρχουν ψευδώς αρνητικά δείγματα. Επίσης μετά από κωνοειδή εκτομή παρακαλείστε να αποστέλλετε τμήματα του τραχήλου που έχουν την βλάβη. Σε κάθε περίπτωση πάντως η λήψη κολποτραχηλικού επιχρίσματος πριν ξεκινήσετε χειρουργική επέμβαση στον τράχηλο αυξάνει την ευαισθησία ανίχνευσης του και επομένως συνιστάται.
Ευαισθησία-Ειδικότητα: Η ευαισθησία της μεθόδου είναι πάνω από 98-99%, η ειδικότητα πάνω από 99% και με την μέθοδο που ακολουθείται στο Κέντρο μας είναι η δυνατή η ανίχνευση και τυποποίηση παραπάνω του ενός τύπων μέσα στο ίδιο δείγμα.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

10–15 ημέρες.

Μοριακή Μικροβιολογία – Ιολογία