Δύο δεκαετίες προσήλωσης στην εξέλιξη, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Image Description

1995

Το Κέντρο Μοριακής Bιολογίας και Κυτταρογενετικής ξεκίνησε την λειτουργία του το 1995, το οποίο με την συμβολή ειδικών και κορυφαίων επιστημόνων, παρέχει όλες τις υπηρεσίες γενετικής και προγεννητικού ελέγχου, καθώς και εξετάσεις και εφαρμογές της μοριακής βιολογίας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο. Το ΛΗΤΩ δημιουργεί την θυγατρική εταιρεία “ΆλφαLab”.

2000

Το ΆλφαLab πρώτο στην Ελλάδα εφαρµόζει τη µέθοδο του ταχέος προγεννητικού ελέγχου (QF/Amnio PCR) και συμμετέχει στην πρώτη ελληνική ερευνητική οµάδα που µελετά τον κληρονοµικό καρκίνο του µαστού και των ωοθηκών.

2004

Εφαρµόζει, από το 2004, µε µεγάλη επιτυχία, την Προεµφυτευτική ∆ιάγνωση χρωµοσωµατικών ανωµαλιών και µονογονιδιακών νοσηµάτων, εξασφαλίζοντας µία πρωτιά για την Ελλάδα στην προεµφυτευτική διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου και της αιµορροφιλίας.

2007

Το ΆλφαLab πιστοποιείται κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

2012

Εφαρμογή του µοριακού καρυότυπου (CGH microarrays) στον προγεννητικό έλεγχο.

2013

Νέα πρωτοποριακή υπηρεσία: Μη-επεμβατική προγεννητική διάγνωση (NIPD) για το σύνδρομο Down και άλλων συχνών τρισωμιών (13,18,Χ,Υ).