ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ HNPCC – ΣΥΝΔΡΟΜΟ LYNCH (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ MHS2, MLH1, MSH6)

Η νόσος ονομάζεται κληρονομικός χωρίς πολύποδες καρκίνος του παχέος εντέρου. Η νόσος κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή χαρακτήρα. Τα γονίδια που ελέγχονται είναι τα MHS2, MLH1 και MSH6. Μεταλλάξεις σε αυτά τα γονίδια έχουν ανιχνευθεί σε ποσοστό 35, 25 και 2% αντίστοιχα.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc).

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

1–2 μήνες.

 

Οικογενής καρκίνος