ΓΟΝΙΔΙO CEBPA (Sequencing)

Sequencing του γονιδίου CEBPA. Σχετίζεται με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

1–2ml μυελού των οστών ή 5–10ml περιφερικού αίματος τοποθετούνται μέσα σε φιαλίδιο γενικής αίματος–EDTA.

Aποστολή:

Τα δείγματα διατηρούνται στους 2–8°C μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριο μας εντός 12 ωρών.

Xρόνος απάντησης:

2–4 ημέρες.

 

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ (FISH)

Με τεχνικές κλασσικής κυτταρογενετικής, μοριακής κυτταρογενετικής (FISH) και μοριακής βιολογίας μελετώνται όλες οι παρακάτω χρωμοσωμικές ανακατατάξεις που αφορούν αιματολογικές νεοπλασίες και χρόνιες αιματολογικές παθήσεις.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Με τεχνικές Μοριακής Βιολογίας πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις: