ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ gondii

Το τοξόπλασμα είναι ένα ενδοκυττάριο παράσιτο που προσβάλλει σχεδόν όλους τους ιστούς. Συχνότερα ανιχνεύεται στο μυϊκό ιστό, στο εντερικό επιθήλιο και στο νευρικό ιστό. Το τοξόπλασμα είναι το μοναδικό πρωτόζωο στη φύση που μπορεί να προσβάλλει οποιοδήποτε εμπύρηνο κύτταρο. Θεωρείται δε πολύ επικίνδυνο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γιατί μπορεί να προκαλέσει αυτόματη αποβολή, ενδομήτριο θάνατο ή να οδηγήσει στη γέννηση βρέφους με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μέθοδος:

PCR.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

Αμνιακό υγρό, EDTA γενική αίματος, κυστικό υγρό.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

1–3 ημέρες.

Μοριακή Μικροβιολογία – Ιολογία