ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗ GP1A ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ

Ο πολυμοφισμός που ανιχνεύεται στην γλυκοπρωτείνη 1α συνδέεται με θρομβοφιλική προδιάθεση.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc).

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

3–5 ημέρες.

 

Παράγοντες προδιάθεσης θρομβοφιλίας και καρδειαγγειακών νοσημάτων