Κυτταρογενετική

Καρυότυπος Αμνιακού υγρού με ταινίες G:

Η παραπάνω ανάλυση ενδείκνυται σε περιπτώσεις προχωρημένης ηλικίας της εγκύου, α-test ή και τριπλού test θετικού, υπερηχογραφικά ευρήματα, προηγούμενο παιδί με χρωμοσωμική ανωμαλία (π.χ. σύνδρομο Down), γονέα φορέα χρωμοσωμικής ανωμαλίας, λόγω άγχους κλπ.

Υλικό:

Λήψη και συλλογή 15-20 cc αμνιακού υγρού μέσα σε ειδικά αποστειρωμένα σωληνάρια τα οποία παρέχει το Κέντρο μας. Το δείγμα διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου, μέχρι την παραλαβή του από το Κέντρο (όχι πάνω από 2 ημέρες).

Καρυότυπος Χοριακών Λαχνών με ταινίες G:

Η παραπάνω ανάλυση ενδείκνυται σε περιπτώσεις προχωρημένης ηλικίας της εγκύου, α-test ή και τριπλού test θετικού, υπερηχογραφικά ευρήματα, προηγούμενο παιδί με χρωμοσωμική ανωμαλία (π.χ. σύνδρομο Down), γονέα φορέα χρωμοσωμικής ανωμαλίας, λόγω άγχους κλπ.

Υλικό:

Λήψη και συλλογή χοριακών λαχνών μέσα σε ειδικά αποστειρωμένα σωληνάρια με υλικό μεταφοράς τα οποία παρέχει το Κέντρο μας. Το σωληνάριο με το υλικό μεταφοράς διατηρείται στους 4οC και πάνω σε αυτό αναγράφεται ημερομηνία λήξεως, πέραν της οποίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και επικοινωνείτε με το Κέντρο μας για την αποστολή νέων. Το δείγμα διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου, μέχρι την παραλαβή του από το Κέντρο. Για χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα από 15-20 ώρες το δείγμα καλό είναι να διατηρείται στους 4οC (όχι πάνω από 2 ημέρες).

Καρυότυπος Εμβρυϊκού Αίματος με ταινίες G:

Η παραπάνω ανάλυση ενδείκνυται σε περιπτώσεις προχωρημένης ηλικίας της εγκύου, α-test ή και τριπλού test θετικού, υπερηχογραφικά ευρήματα, προηγούμενο παιδί με χρωμοσωμική ανωμαλία (π.χ. σύνδρομο Down), γονέα φορέα χρωμοσωμικής ανωμαλίας, λόγω άγχους κλπ.

Υλικό:

Σε ηπαρινισμένο μπουκαλάκι (τα οποία παρέχει το Κέντρο μας) παίρνουμε 2,5cc αίμα από το έμβρυο, αναδεύουμε ελαφρώς. Το δείγμα συνοδεύεται από αίμα μαμάς σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA.
Το δείγμα πρέπει να αποστέλλετε στο Κέντρο μέσα σε 24 ώρες από την λήψη του και διατηρείται στους 4οC.
Λήψη αίματος για ανάλυση χρωμοσωμάτων γίνεται κατά προτίμηση κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή εκτός Τετάρτης.
Σε έκτακτη περίπτωση και κατόπιν συνεννοήσεως με το εργαστήριο που χρειαστεί να γίνει λήψη Σάββατο πρέπει το δείγμα οπωσδήποτε να είναι στο εργαστήριο εώς τις 14:00 την ίδια ημέρα. Δεν διατηρείται μέχρι την Δευτέρα.

Καρυότυπος Περιφερικού Αίματος με ταινίες G:

O Καρυότυπος περιφερικού αίματος (χρωμοσωμική ανάλυση) μπορεί να διεξαχθεί σε:

 • Παιδιά (π.χ. με διανοητική καθυστέρηση, δυσμορφίες, συγγενείς ανωμαλίες, πρώιμη ήβη, καθυστέρηση ανάπτυξης, όχι καλά ανεπτυγμένα γεννητικά εσωτερικά και εξωτερικά όργανα κλπ)
 • Ενήλικες (π.χ. με προβλήματα γονιμότητας που πιθανόν να οφείλονται σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες, αζωοσπερμία, ολιγοσπερμία, ενδοκρινολογικά προβλήματα, βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό, κλπ)
 • Ζευγάρια με ιστορικό πολλαπλών αποβολών (καθ’ έξιν αποβολές) ή αποτυχημένων εξωσωματικών προσπαθειών.

Υλικό:

Σε ηπαρινισμένο μπουκαλάκι (τα οποία παρέχει το Κέντρο μας) παίρνουμε 2,5cc αίμα από τον ασθενή, αναδεύουμε ελαφρώς. Το δείγμα πρέπει να αποστέλλετε στο Κέντρο μέσα σε 24 ώρες από την λήψη του και διατηρείται στους 4οC. Οι ασθενείς δεν είναι απαραίτητο να είναι νηστικοί και εάν βρίσκονται κάτω από ειδική φαρμακευτική αγωγή πρέπει να ενημερώνετε το εργαστήριο. Λήψη αίματος για ανάλυση χρωμοσωμάτων γίνεται κατά προτίμηση κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή εκτός Τετάρτης. Σε έκτακτη περίπτωση και κατόπιν συνεννοήσεως με το εργαστήριο που χρειαστεί να γίνει λήψη Σάββατο πρέπει το δείγμα οπωσδήποτε να είναι στο εργαστήριο εώς τις 14:00 την ίδια ημέρα. Δεν διατηρείται μέχρι την Δευτέρα.

Καρυότυπος Προϊόντων Αποβολής (Ιστού-εμβρυϊκών καταλοίπων) με ταινίες G:

Για τα δείγματα παλίνδρομων κυήσεων 1ου τριμήνου, τα δείγματα θα μπαίνουν μέσα σε μπουκαλάκι με υλικό μεταφοράς τα οποία προμηθεύεστε από το Κέντρο μας (το σωληνάριο με το υλικό μεταφοράς διατηρείται στους 4οC και πάνω σε αυτό αναγράφεται ημερομηνία λήξεως, πέραν της οποίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και επικοινωνείτε με το Κέντρο μας για την αποστολή νέων)και θα συνοδεύεται και με αίμα της μητέρας (μπουκαλάκι γενικής αίματος (EDTA).

Για τα δείγματα 2ου και 3ου τριμήνου, απαραίτητη βιοψία δέρματος με αποστειρωμένο νυστέρι, από το μπράτσο ή/και τον μηρό του εμβρύου, το οποίο θα μπαίνει σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη άδειο χωρίς υγρό μέσα. Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC και πρέπει να παραδοθούν στο εργαστήριο άμεσα (εντός 24 ωρών).

Καρυότυπος Μυελού των Οστών με ταινίες G:

O Καρυότυπος μυελού των οστών (χρωμοσωμική ανάλυση) μπορεί να διεξαχθεί σε άτομα με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, λευχαιμίες, κλπ.

Υλικό:

Σε ηπαρινισμένο μπουκαλάκι (τα οποία παρέχει το Κέντρο μας) παίρνουμε 2,5cc δείγμα μυελού των οστών από τον ασθενή, αναδεύουμε ελαφρώς.

Το δείγμα καλό είναι να διατηρείται στους 4οC και να αποστέλλεται στο Κέντρο εντός 3-4 ωρών από την λήψη του δείγματος.
Λήψη μυελού των οστών για ανάλυση χρωμοσωμάτων γίνεται κατά προτίμηση κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
Σε έκτακτη περίπτωση και κατόπιν συνεννοήσεως με το εργαστήριο που χρειαστεί να γίνει λήψη Σάββατο πρέπει το δείγμα οπωσδήποτε να είναι στο εργαστήριο εώς τις 14:00 την ίδια ημέρα. Δεν διατηρείται μέχρι την Δευτέρα.

Μοριακή Κυτταρογενετική

 • FISH για το χρωμόσωμα 22 (Σύνδρομο Di George)
 • FISH για το χρωμόσωμα 7 (Σύνδρομο Williams)
 • FISH έλεγχος κατά παραγγελία για άλλα σύνδρομα
 • M-FISH για την διερεύνηση χρωμοσωμαμικών ανακατατάξεων που δεν είναι εμφανείς με τις κλασσικές μεθόδους της κυτταρογενετικής με ταινίες G.
 • FISH για Υποτελομεριδιακές Ανακατατάξεις
 • FISH για Ανίχνευση Κεντρομεριδίων
 • FISH Μυελού των Οστών ( bcr-abl,κ.α)

Για τις παραπάνω εξετάσεις ακολουθούνται τα παραπάνω βήματα λήψεως των δειγμάτων της κυτταρογενετικής.

 • Απόπτωση και FISH Σπέρματος: Λήψη σπέρματος σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη μετά από 2 ημέρες αποχή και όχι παραπάνω από 5 ημέρες. Δεχόμαστε δείγματα σπέρματος κατά προτίμηση Τρίτη και Πέμπτη. Το δείγμα διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου και σε διάστημα εντός 2 ωρών από την λήψη πρέπει να παραδοθεί στο Κέντρο.

Μοριακή Μικροβιολογία

DNA του HPV με PCR/ τυποποίηση

Υλικό

Βιοψία τραχήλου και ιστών, κολποτραχηλικό επίχρισμα, παραφινοποιημένους ιστούς, και σε άρρενα άτομα από επίχρισμα ληφθέν από την ουρήθρα τους.

Η συλλογή των παραπάνω δειγμάτων γίνεται μέσα σε αποστειρωμένα σωληνάρια με φυσιολογικό ορό και τα οποία προμηθεύεστε από το Κέντρο μας. Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών). Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την λήψη σας επισυνάπτεται ειδικό έγγραφο.

DNA του CMV με PCR

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA, εγκεφαλονωτιαίο υγρό του οποίου η συλλογή γίνεται μέσα σε αποστειρωμένο σωληνάριο χωρίς κανένα υλικό μέσα, ούρα (σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη) και αμνιακό υγρό (5cc). Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

DNA του HSV με PCR/τύπος 1, 2,6,7

 Υλικό

Σε υλικό από βλάβες στον τράχηλο, κόλπο, έξω γεννητικά όργανα, επίχρισμα ουρήθρας, εγκεφαλονωτιαίο υγρό καθώς και δείγμα σπέρματος σε άρρενα άτομα.

Η συλλογή των παραπάνω δειγμάτων γίνεται μέσα σε αποστειρωμένα σωληνάρια με φυσιολογικό ορό τα οποία προμηθεύεστε από το Κέντρο μας. Εκτός από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό του οποίου η συλλογή γίνεται μέσα σε αποστειρωμένο σωληνάριο χωρίς κανένα υλικό μέσα. Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών)..

DNA του τοξοπλάσματος με PCR

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA, εγκεφαλονωτιαίο υγρό του οποίου η συλλογή γίνεται μέσα σε αποστειρωμένο σωληνάριο χωρίς κανένα υλικό μέσα και αμνιακό υγρό (5cc). Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

DNA της Candida με PCR/τύπος 1,2,3,4

Υλικό

Κολποτραχηλικά επιχρίσματα και σε άρρενα άτομα επίχρισμα από την ουρήθρα τους.

Η συλλογή των δειγμάτων γίνεται μέσα σε αποστειρωμένα μπουκαλάκια με φυσιολογικό ορό τα οποία προμηθεύετε από το Κέντρο μας. Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

DNA του Chlamydia trachomatis με PCR

Υλικό

Κολποτραχηλικά επιχρίσματα, σε άρρενα άτομα επίχρισμα από την ουρήθρα τους ( συλλογή των δειγμάτων γίνεται μέσα σε αποστειρωμένα μπουκαλάκια με φυσιολογικό ορό τα οποία προμηθεύετε από το Κέντρο μας), αίμα περιόδου του οποίου η συλλογή γίνεται σε αποστειρωμένο μπουκαλάκι (κατά προτίμηση universal) με 1ml ΕDTA. Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών)..

DNA του EBV με PCR

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA, εγκεφαλονωτιαίο υγρό του οποίου η συλλογή γίνεται μέσα σε αποστειρωμένο σωληνάριο χωρίς κανένα υλικό μέσα, σπέρμα του οποίου η συλλογή γίνεται μέσα σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη, αίμα περιόδου του οποίου η συλλογή γίνεται σε αποστειρωμένο μπουκαλάκι (κατά προτίμηση universal) με 1ml ΕDTA και αμνιακό υγρό (5cc). Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Μοριακή Ανάλυση Ερπητοϊών (HSV 1&2 (απλός έρπης 1&2), HHV 6&7 (ανθρώπινος έρπης 6&7), CMV (Κυτταρομεγαλοϊος), EBV (Epstein Barr) και Ουρεόπλασμα, Χλαμύδια, Μυκόπλασμα

 • Για ανάλυση σε δείγμα σπέρματος: το δείγμα αποστέλλεται σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη.
 • Για ανάλυση σε δείγμα κολποτραχηλικού επιχρίσματος: σε μπουκαλάκι Universal βάζετε 5ml φυσιολογικό ορό, με ένα βουρτσάκι παίρνετε δείγμα (όπως Pap-test), σπάτε το βουρτσάκι και το τοποθετείται μέσα στο μπουκαλάκι.
 • Για ανάλυση σε δείγμα αίματος περιόδου: σε μπουκαλάκι Universal βάζετε 1ml EDTA, και αφήνετε να στάξουν στο μπουκαλάκι σταγόνες αίματος (όχι ούρα).
 • Παραφινοποιημένους ιστούς.

Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Μοριακή ανάλυση του ιού HBV (ηπατίτιδα Β)

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Μοριακή ανάλυση του ιού της Ερυθράς (Rubella)

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA και αμνιακό υγρό. Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Μοριακή ανάλυση του ιού της Ανεμοβλογιάς (Varicella)

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA και αμνιακό υγρό. Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Μοριακή ανάλυση του ιού της Λιστέρια (Listeria)

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA και αμνιακό υγρό. Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Μοριακή ανάλυση του Παρβοϊού (Parvovirus)

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA και αμνιακό υγρό. Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Μοριακή Γενετική

Απομόνωση και φύλαξη του DNA

Υλικό

Απομόνωση του DNA είναι δυνατή από κάθε βιολογικό υλικό:
Περιφερικό αίμα (5cc)μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA, αμνιακό υγρό, χοριακές λάχνες, ιστοτεμάχια (βιοψίες, μπλόκ παραφίνης, πλακάκια με επιχρίσματα)
Για άλλα βιολογικά υλικά επικοινωνήστε με το Κέντρο.
Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Μυϊκές δυστροφίες DMD/BMD (φυλοσύνδετη νόσος)

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA, παραφινοποιημένους ιστούς, και προγεννητικά σε δείγμα αμνιακού υγρού και χοριακών λαχνών όπου τα δείγματα συνοδεύονται και από αίματα γονέων σε μπουκαλάκια γενικής αίματος-EDTA.
Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Νωτιαίες μυϊκές ατροφίες της παιδικής ηλικίας SMA τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA, παραφινοποιημένους ιστούς, και προγεννητικά σε δείγμα αμνιακού υγρού και χοριακών λαχνών όπου τα δείγματα συνοδεύονται και από αίματα γονέων σε μπουκαλάκια γενικής αίματος-EDTA.Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Μοριακή ανάλυση β΄ μεσογειακής και δρεπανοκυτταρικής αναιμίας

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA, και προγεννητικά σε δείγμα αμνιακού υγρού και χοριακών λαχνών όπου τα δείγματα συνοδεύονται και από αίματα γονέων σε μπουκαλάκια γενικής αίματος-EDTA.
Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Μοριακή ανάλυση Κυστικής Ίνωσης

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA, και προγεννητικά σε δείγμα αμνιακού υγρού και χοριακών λαχνών όπου τα δείγματα συνοδεύονται και από αίματα γονέων σε μπουκαλάκια γενικής αίματος-EDTA.
Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Μοριακή ανάλυση συνδρόμων Angelman και Prader Willi

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA, και προγεννητικά σε δείγμα αμνιακού υγρού και χοριακών λαχνών όπου τα δείγματα συνοδεύονται και από αίματα γονέων σε μπουκαλάκια γενικής αίματος-EDTA.
Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Μοριακή ανάλυση συνδρόμου Ευθραύστου Χ (Fragile X)

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA και αμνιακό υγρό. Τα δείγματα συνοδεύονται και από αίματα γονέων σε μπουκαλάκια γενικής αίματος-EDTA.
Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Μοριακή ανάλυση συνδρόμου Charcot-Marie-Tooth τύπου I

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA
Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Μοριακή Ανίχνευση Ελλείψεων ή Διπλασιασμών των Υποτελομεριδιακών χρωμοσωμικών Περιοχών.
Μοριακή Ανίχνευση Συνδρόμων Μικροελλείψεων/Μικροδιπλασιασμών.

1p-deletion
Williams-Beuren
Smith- Magenis
Miller-¬Dieker
Di George/VCSF
Prader-Willi
Sotos
Wolf-Wirschorn
Cri du Chat
Langer-Giedon
WAGR
Saethre-Chotzen
Rubinslein-Taybi

Υλικό

Η παραπάνω εξέταση μπορεί να γίνει σε περιφερικό αίμα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA 2.5cc και προγεννητικά σε δείγμα αμνιακού υγρού και δείγμα χοριακών λαχνών (τα οποία θα συνοδεύονται και από αίματα γονέων).

Μοριακή ανίχνευση ελλείψεων /διπλασιασμών στα γονίδια του Καρκίνου του μαστού-ωοθηκών (γονίδια BRCA1 & BRCA2

Υλικό

Περιφερικό αίμα (10cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA.
Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Προσδιορισμός των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας (HLA-DQA1)

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA.
Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Ανίχνευση του Β27

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA.
Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Προδιάθεση στους Παράγοντες Θρομβοφιλίας:

(MTHFR (C667T)
MTHFR (A1298C)
Factor V Leiden (G1691A)
Factor V R2(H1299R0
Προθρομβίνη (G20210A)
Factor XIII (V34L)
β-ινωδογόνο (455G->A)
PAI-1(4G/5G)
HPA1(1a/1b)
ACE(INS/DEL)
ApoE
ApoB

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA.
Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Μοριακή ανάλυση του Υ χρωμοσώματος/Ελλείψεις στα γονίδια Σπερματογένεσης

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA
Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).

Έλεγχος πατρότητας και συγγενικών σχέσεων /Ταυτοποίηση ατόμου

Υλικό

Περιφερικό αίμα (2,5cc-5cc) μέσα σε μπουκαλάκι γενικής αίματος-EDTA, αμνιακό υγρό και χοριακές λάχνες.
Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).
Η εξέταση αυτή γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με το εργαστήριο.

Μοριακή ανάλυση ταυτοποίησης διδύμου κυήσεως

Υλικό

Αμνιακό υγρό & χοριακές λάχνες.
Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριό μας (εντός 24ωρών).