ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ

Στις περιπτώσεις που στον προγεννητικό έλεγχο ανιχνεύεται μια χρωμοσωματική ανακατάταξη, απαραίτητος είναι ο καρυότυπος (χρωμοσωματική ανάλυση) των γονέων προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ανακατάατξη είναι κληρονομούμενη ή εμφανίστηκε στο έμβρυο de novo.

Μέθοδος:

Ταινίες G.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

Σε ηπαρινισμένο φιαλίδιο (τα οποία παρέχει το Κέντρο μας) παίρνουμε ως 1,5cc αίμα από τον κάθε γονέα, αναδεύουμε ελαφρώς.

Aποστολή:

Τα δείγματα διατηρούνται στους 2–8°C μέχρι την παραλαβή τους από το εργαστήριο μας εντός 24 ωρών από τη λήψη του δείγματος.

Xρόνος απάντησης:

7 ημέρες.

Κυτταρογενετική – Μοριακή κυτταρογενετική