Το ΆλφαLab ήταν το πρώτο εργαστήριο Γενετικής στην Ελλάδα που από την ίδρυσή του το 1995, συμμετείχε σε διεθνείς οργανισμούς ελέγχου ποιότητας των υπηρεσιών Γενετικής. Έχει λάβει διαπίστευση ISO 15189:2012 σύμφωνα με τα κριτήρια του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Επιπλέον:

  • Είναι μέλος του UK NEQAS for Clinical Cytogenetics (Βρετανικό Σχήμα Αξιολόγησης Ποιότητας στην Κυτταρογενετική) και του UK NEQAS for Molecular Genetics (Βρετανικό Σχήμα Αξιολόγησης Ποιότητας στη Μοριακή Γενετική)
  • Είναι μέλος του CEQA – Cytogenetic European Quality Assessment – που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Eurogentest
  • Είναι μέλος του EMQN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας στη Μοριακή Γενετική)
  • Συμμετέχει σε ποιοτικό έλεγχο με το Instand e.V
  • Συμμετέχει σε ποιοτικό έλεγχο με το CAP (College of American Pathologists)