ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ : ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»