ΓΟΝΙΔΙΑ BRCA1 και BRCA2 (ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ – ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ)

Άτομα στα οποία έχει γίνει ο έλεγχος για ύπαρξη σημειακών μεταλλάξεων με sequencing και δεν έχει ανιχνευτεί κάποια μετάλλαξη θεωρείται απαραίτητος περαιτέρω έλεγχος για την παρουσία πιθανών μεγάλων ελλείψεων ή διπλασιασμών.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc).

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

3–5 ημέρες.

 

Οικογενής καρκίνος