Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΗΤΩ Α.Ε., έτσι όπως προέκυψε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, έχει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Κωνσταντίνος Μαυρέλος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Πρόεδρος Δ.Σ.
Δημήτρης Καλαμπόκης Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Διευθύνων Σύμβουλος
Λεωνίδας Παπαδόπουλος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Διευθύνων Σύμβουλος
Ευστράτιος Κιρμουτσέλης Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Μέλος Δ.Σ.
Γεώργιος Σκούρτης Γενικός Διευθυντής Μαιευτηρίου Λητώ Μέλος Δ.Σ.