Β’ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ – ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προγεννητικός έλεγχος β’ μεσογειακής και δρεπανοκυτταρικής αναιμίας με μοριακές τεχνικές. Απαραιτήτως το δείγμα πρέπει να συνοδεύεται από εξετάσεις των γονέων που δείχνουν ότι είναι φορείς του νοσήματος. Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει εντοπισμός των μεταλλάξεων του ζεύγους, είναι απαραίτητο να προηγηθεί ανίχνευση μεταλλάξεων στους γονείς.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

(Προγεννητικά) σε δείγμα αμνιακού υγρού, χοριακών λαχνών ή εμβρυικού αίματος όπου τα δείγματα συνοδεύονται και από αίματα γονέων σε φιαλίδια γενικής αίματος–EDTA.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

1–3 ημέρες.

 

Γενετικά νοσήματα – Γενετικές αναλύσεις