ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ DNA

Η απομόνωση και φύλαξη του γενετικού υλικού των ατόμων που πάσχουν από κάποιο βαρύ γενετικό νόσημα πριν αυτά καταλήξουν, δίνει τη δυνατότητα του προσδιορισμού της μοριακής βλάβης στο πάσχον άτομο όταν το γονίδιο ανακαλυφθεί, με απώτερο σκοπό την δυνατότητα αποκάλυψης φορέων της νόσου στις μελλοντικές γενεές της οικογένειας αυτής.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (5cc), αμνιακό υγρό, χοριακές λάχνες, ιστοτεμάχια (βιοψίες, κύβος παραφίνης, πλακάκια με επιχρίσματα) κ.λ.π.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

 

Γενετικά νοσήματα – Γενετικές αναλύσεις