ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Έλεγχος πατρότητας και συγγενικών σχέσεων με τη χρησιμοποίηση ενός πολυδύναμου και εξαιρετικά ευαίσθητου συστήματος μοριακής μελέτης πολυμορφισμών (STRs). Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται από τις μεγαλύτερες μονάδες ταυτοποίησης ατόμων στον κόσμο. Έτσι είναι δυνατό να αποκλειστεί η μη πατρότητα και να διαφοροποιηθεί ένα άτομο από ένα άλλο, ακόμα και αν υπάρχει συγγενική σχέση ανάμεσά τους (π.χ. αδέλφια).

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc), αμνιακό υγρό και χοριακές λάχνες.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο. Η εξέταση αυτή γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με το εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

10–15 ημέρες.

 

Γενετικά νοσήματα – Γενετικές αναλύσεις