ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ TB (ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ)

Μέθοδος:

PCR.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

Πτύελα, βρογχικό έκπλυμα, πλευριτική συλλογή, ούρα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, υλικό βιοψίας, μυελός, τομές παραφίνης.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

2–4 ημέρες.

Μοριακή Μικροβιολογία – Ιολογία