ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ SRY (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ)

Ανίχνευση του γονιδίου SRY σε περιπτώσεις όπως αμφιβολίας φύλου ή ανίχνευσης ανακαταταγμένου Υ χρωμοσώματος κ.λπ.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc) και προγεννητικά όταν υπάρχουν υπερηχογραφικά ευρήματα σε δείγμα αμνιακού υγρού ή/και χοριακών λαχνών όπου τα δείγματα συνοδεύονται και από αίματα γονέων σε φιαλίδια γενικής αίματος–EDTA.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

1–3 ημέρες.

 

Γενετικά νοσήματα – Γενετικές αναλύσεις