ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΑΖΙ

(V Leiden –FV, ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210/ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ, MTHFR 677, MHTFR Α1298C, FV R2(H1299), ApoB (Απολιποπρωτεΐνη B),ΡΑΙ–1 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ 4G/5G, Apo E (Απολιποπρωτεΐνη E), ACE–D/I , HPA1(1a/1b), FXIII(V34L), β–ινωδογόνο

 

Παράγοντες προδιάθεσης θρομβοφιλίας και καρδειαγγειακών νοσημάτων