ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΟΓΟΝΟ AGT–M235T/T174M

Οι πολυμορφισμοί M235Tκαι Τ174M του αγγειοτενσινογόνου συνδέονται ο καθένας ξεχωριστά με αυξημένα επίπεδα αγγειοτενσινογόνου στο αίμα και κατά συνέπεια με την αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η συνύπαρξη και των δύο αυτών πολυμορφισμών συνδέεται με τη βαρύτητα περιστατικών στεφανιαίας νόσου, καθώς και το ποσοστό επιβίωσης αυτών των ασθενών.

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

EDTA γενική αίματος (2,5cc–5cc).

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

3–5 ημέρες.

 

Παράγοντες προδιάθεσης θρομβοφιλίας και καρδειαγγειακών νοσημάτων